image_1170

In de Notitie Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid die afgelopen week is opgesteld door ZZP Nederland staat dat een eventuele ARBO basisverzekering niet voor alle ZZP’ers verplicht moet worden zoals het het CDA afgelopen December voorstelde.

Stichting ZZP Nederland wil met de notitie onder andere voorkomen dat de vrijheid die ondernemers in Nederland hebben wordt beknopt door allerlei regelingen en wetgeving omtrent verzekeringen vanuit de overheid.

Het wordt maar eens tijd dat de klassieke partijen van de oude arbeidsmarkt erkennen dat er een nieuw speelveld is ontstaan waarin andere spelregels gelden‘, aldus Maarten Post van ZZP Nederland.

Eigenwijs is ook wijs?

Over het algemeen regelen veel ZZP’ers hun zaken het liefst zelf. Dat betekent dus ook dat het merendeel zeggenschap wil hebben over dingen als een ARBO basisverzekering.

Soortgelijke gelijke financiële regelingen komen voort uit het klassieke werknemersmodel, maar slaan vaak minder goed aan bij zelfstandige ondernemers. De reden hiervoor is volgens Frank Alfrink – directeur Stichting ZZP Nederland – de flexibiliteit die dit soort regelgeving met zich mee brengt.

In Nederland is er namelijk een grote – en daarmee zeer diverse – groep zelfstandige ondernemers die allemaal op hun eigen manier te werk gaan en op hun eigen manier (financiële) zaken willen regelen. Hierdoor is het dus lastig (of zelfs onverstandig?) om een generieke regeling te vinden die voor iedereen werkt.

Als het aan Alfrink ligt zou het helpen als dit soort regelingen op z’n minst een stuk eenvoudiger en transparanter zouden worden gemaakt. Hierdoor zou het imago van financiële regelingen zoals basisverzekeringen in een positiever daglicht komen te staan wat weer de deelname door veel ondernemers zou bevorderen.