kortere werkweek

De leeftijd waarop werknemers met pensioen mogen, stijgt de komende jaar tot 67 jaar en 3 maanden. Gemiddeld stoppen mensen op dit moment echter met werken wanneer ze 64 jaar en 5 maanden oud zijn.

Er moeten dus maatregelen genomen worden om mensen langer aan het werk te kunnen houden. De Nederlandse ondernemer denkt dat een kortere werkweek de beste oplossing is, zo blijkt uit een poll van DFT Ondernemen onder 954 mkb’ers. 63% van de mkb’ers denkt dat dit er aan bij zal dragen dat oudere werknemers langer door kunnen werken. Werknemers zelf sluiten zich hier bij aan. Meer dan de helft van hen denkt dat een kortere werkweek voor werknemers boven de 45 jaar kan helpen om tot op hogere leeftijd door te werken.

Een ruime meerderheid van ondernemers en werknemers is het er dus over eens dat een kortere werkweek de beste oplossing is, maar er worden ook andere ideeën geopperd. Zo denkt 21% van de ondernemers dat om- of bijscholing of lichter werk de oplossing zijn. De overige ondernemers zien in geen enkele maatregel heil, zij vinden oudere werknemers al duur genoeg.

Dat blijkt ook in de praktijk, want cijfers van het CBS laten zien dat de langdurige armoede onder vijftigplussers de laatste jaren is toegenomen. Wanneer ze hun baan verliezen, hebben ze grote moeite om nieuwe werk te vinden, vanwege hogere loonkosten, ouderenregelingen in de cao en de grotere kans op langdurige ziekte.

Diverse overheidsinstanties verbinden de arbeidstijdverkorting nu aan de instroom van jongeren. In het zogenaamde generatie-pact werken oudere werknemers bijvoorbeeld 60%, krijgen ze 80% betaald en bouwen ze 100% pensioen op.