shutterstock_recruitment-sollicitatie-kandidaten-624x416

Dat de CV-selectie bij bedrijven door mensen wordt gedaan lijkt opeens niet meer zo vanzelfsprekend op het moment dat je er Big Data bij gaat halen. Althans, als we het onderzoek van Colin Lee van de School of Management van de Erasmus Universiteit mogen geloven.

Lee heeft namelijk een onderzoek gedaan waarbij meer dan 400.000 cv’s en sollicitaties door een zelf geschreven algoritme werden geanalyseerd. Het algoritme wist uiteindelijk met een nauwkeurigheid van maar liefst 80% (!) te voorspellen welke sollicitanten er daadwerkelijk werden uitgenodigd voor een gesprek.

Nauwkeurigheid

Het meest interessante aspect van dit onderzoek is dat er in totaal 441.769 cv’s door het algoritme zijn gehaald die ook daadwerkelijk door professionele recruiters vanuit verschillende bedrijven zijn beoordeeld op kwaliteit en potentie tot het daadwerkelijk uitnodigen voor een gesprek.

Door de resultaten van de recruiters (mensen) te vergelijken met de filters die het algoritme toepast kan Lee dus aantonen wat recruiters over het algemeen echt belangrijk vinden in een CV in tegenstelling tot wat ze zeggen dat ze belangrijk vinden.

Er ontstaat echter wel een duidelijk verschil als er bij de sollicitatie procedure puur en alleen naar een CV wordt gekeken in tegenstelling tot een CV die wordt ondersteund door een motivatiebrief.

In dit laatste geval wist het algoritme met een nauwkeurigheid van 69% te voorspellen welke kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek terwijl dit percentage bij een procedure die alleen is gebaseerd op de gegevens uit een CV ongeveer 80% bedraagt.

Mens versus machine?

Colin Lee verwacht zelf dat onderzoeken zoals deze in de wat verdere toekomst (lees 10+ jaar) bij zullen dragen aan de implementatie van Big Data en het ‘automatisch analyseren’ van achtergrond informatie bij de sollicitatie afdeling van grote bedrijven. In de nabije toekomst zullen dit soort analyses vooral een rol spelen bij de voorselectie van sollicitaties zodat er meer tijd overblijft voor ‘menselijke’ selectie die dan vooral gericht is op de meest veelbelovende kandidaten.

Natuurlijk speelt dan ook meteen de vraag wat de relatie tussen mens en machine dan precies gaat inhouden. Het ethische aspect van sollicitanten uitnodigen op een gesprek op basis van wat een algoritme je kan vertellen is bijvoorbeeld een onderwerp wat vrijwel niet wordt aangekaart in het onderzoek van Lee…